Mám nebo nemám jet?

Na otázku zdali do Barmy cestovat nebo ne neexistuje jedna “správná” odpověď. Tato stránka má sloužit jako zásobárna informací, které Vám pomohou k vlastnímu správnému rozhodnutí.

Správné rozhodnutí jak pro Vás, tak pro Barmu.

Důvody proč do Barmy necestovat většina z Vás pravděpodobně zná – v prvé řadě je takřka nemožné zemi navštívit, aniž by turista finančně nepodpořil režim – ale pojďme si je ještě jednou připomenout.

Vliv turismu na Barmu a její obyvatele může být negativní.

Porušování lidských práv

Výstavba a udržování turistických zařízení se často neobejdou bez porušování lidských práv v podobě nucených prací, dětské práce, vyvlastňování půdy a majetku. Namísto chození do školy jsou děti zapojovány do systému nucených prací, bez které se neobejdou stavby dálnic, hotelů a různých turistických lákadel. Z turisticky atraktivních oblastí jsou místní lidé často bez varování násilím vysídlováni.

Úřady zabavují majetek na pobřeží a místní rodiny, které turistům od nepaměti nabízely jídlo a ubytování, jsou vykázány z turistického odvětví a do nově zbudovaných zařízení mají vstup zakázán.

Vliv na tradiční společnost a podnikání

Turistický průmysl se spolupodílí na řadě sociálních problémů místních obyvatel. Jedná se o nucené přesídlení nebo opuštění stálého zaměstnání kvůli výstavbě turistických zařízení – odměna za práci na podobných projektech je neadekvátně nízká nebo žádná. Státní výstavbou hotelů, restaurací a kafetérií pro zahraniční turisty trpí i drobní podnikatelé.

Otázky životního prostředí

V Barmě, jako i v jiných zemích, si turismus vybírá svoji daň na životním prostředí. Juntou postavené luxusní hotely pro zahraniční klientelu spotřebovávají extrémní množství přírodních zdrojů a energie. Přitom je elektrická rozvodová síť v Barmě na pokraji kolapsu. Stavbám hotelů a dalších turistických zařízení předchází likvidace přírodních ploch, což následně negativně ovlivňuje životní prostředí. Opravy starodávných a náboženských památek jsou v Barmě řízeny čistě finančními zájmy. Takový přístup vede k trvalému poškozování místní kultury, historie a okolního prostředí.

Nevědomá finanční pomoc režimu

Jak je uvedeno výše, režim vydělává na každém návštěvníkovi Barmy bez výjimky. Poplatky za víza, letenky, autobusové jízdenky a vstupenky na památky financují barmskou armádu a s ní spřízněné kruhy. I tato finanční podpora (ačkoli nechtěná) je součástí mechanismu, který režimu umožňuje setrvat u moci. Trvající nadvláda junty má ničivý dopad na zemi a její obyvatele.

Zneužívání kulturního dědictví

Více turistů znamená více zařízení a atrakcí pro turisty. To mimo jiné vede k neadekvátnímu využívání místních kulturních tradic za účelem turistické zábavy. V některých případech jsou místní k účasti na představeních donuceni. Nemají přitom nárok na honorář ani jinou formu odměny.

Tento problém se týká zejména etnických menšin v Barmě, ale dopadá i na barmské uprchlíky žijící v okolních zemích. Například kovové kruhy na krcích žen a dívek kmene Padaung mají s uchováváním tradic jen málo společného. V současnosti slouží spíše jako lapače turistů a jejich peněženek. Jsou proto často přirovnávány k „lidské zoo“, ze které profituje turistický průmysl nikoli však Padaungové.

Symbolická podpora režimu

Jakákoli návštěva Barmy je odpůrci turismu v Barmě chápána jako symbolická podpora režimu. Vláda si vede statistiky o počtu přijíždějících turistů jako důkaz souhlasu cizinců se situací v zemi. Nárůstem počtu turistů vláda argumentuje při sporech se svými odpůrci.

Jaká pozitiva turismus Barmě přináší? A že jich není málo.

Přínos pro obyvatele Barmy

Podle zastánců turismu v Barmě si peníze z turistického průmyslu dříve či později najdou cestu k lidem, a tudíž zvýší celkovou životní úroveň barmské společnosti. Nepřímo se takovýto nárůst kapitálu pozitivně projeví v rostoucí úrovni školství, zdravotnictví, atd.

Otázkou zůstává, zdali se finance z turismu mohou dostat opravdu ke všem skupinám a členům společnosti. Především etnickým menšinám žijícím v odlehlých oblastech země bude stěží umožněno těžit z bohatství vytvářeného v turistických oblastech. Minulost ukázala, že hospodářský růst pocítí pouze omezená skupina Barmánců. Třeba opoziční politická angažovanost jednotlivců s velkou pravděpodobností znamená konec jejich kariéry.

Z praxe také vyplývá, že velké množství zahraničních investic, určených barmské ekonomice, končí na zahraničních bankovních účtech. Podobný finanční únik by se pravděpodobně nevyhnul ani příjmům z barmského turistického ruchu.

Podpora drobného podnikání

Ačkoli turisté pobývající v Barmě odevzdají část peněz režimu, mají také možnost přímo podpořit drobné živnostníky a přispět svojí útratou na živobytí místních obyvatel. Lidé, kteří jsou schopni se o sebe a svoji rodinu postarat, budou lépe zvládat práci na prosazování změn represivního režimu, který jim vládne.

Oboustranný kontakt

Cesta do Barmy a setkání s místními lidmi umožňuje oboustranně prospěšnou výměnu informací. Následné předávání informací a vyprávění zážitků přátelům a rodině zvyšuje ve světě povědomí o Barmě a o nutnosti změn v této zemi.

Morální podpora

Vedle výměny informací mezi místními a turisty poskytují zahraniční cestovatelé Barmáncům morální podporu. Přinášejí totiž poselství, že na ně lidé v cizině nezapomněli a mají povědomí o skutečných poměrech v zemi. To, že události Barmy rezonují i za jejími hranicemi, může být pro mnohé Barmánce žijící ve vlasti povzbuzujícím impulsem do budoucna.

Zvyšování informovanosti

Stejně důležitá jako cesta samotná je pozornost, která je jí věnována po návratu cestovatele domů. Návštěva Barmy může cestovatelovo okolí a širokou veřejnost inspirovat a vést k trvalému zájmu o Barmu a podpoře tamní občanské společnosti, neziskového sektoru a uprchlíků. Večer strávený s přáteli a rodinou nad fotografiemi a zážitky, vyprávění o místních lidech a předávání důležitých (leč často skrytých) informací o destinaci může někomu třetímu otevřít oči a přimět jej k prospěšné činnosti.

Otázkou zdali do Barmy cestovat nebo necestovat to nekončí. Přidává se otázka „jak“. Nejsme příznivci zájezdů organizovaných cestovními kancelářemi a ani Vám je nedoporučujeme. Uznáváme ale, že cesty baťůžkářů mohou mít na zemi pozitivní dopad. Rozhodnete-li se jet, přjděte prosím na tipy pro zodpovědné cestování.

 

Chcete cestovat?

Projděte si náš úvod do odpovědného cestování po Barmě.

Klikněte zde!

Fotografie: christine zenino (child), -Andrew- (bridge), Yodod (women)