Umožněme místním podílet se na budování odpovědného turismu

Koncept našeho projektu stojí na myšlence zpřístupnit capacity building programy barmským jednotlivcům a organizacím zastupujícím občanskou společnost. Naším cílem je zájemcům poskytnout znalosti, které jim umožní co nejlépe se orientovat v otázkách turismu. Usilujeme o to, aby náš příspěvek k jejich dovednostem znásobil jejich zkušenosti a posílil jejich sebevědomí při obhajobě svých práv před úřady, korporacemi a zahraničními partnery. Pro efektivnější řešení problémů pomůžeme s napojením na mezinárodní sítě.

Další informace pro zájemce naleznete již brzo zde nebo na anglických stránkách.

Foto: Christoph Amthor