Fotografie

  1. Bagan

    Bagan nebyl zapsán na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Důvodem bylo poškození způsobené během režimem schváleného neprofesionálního restaurování památek a během změn vycházejících vstříc potřebám turistického průmyslu.
  2. Doprovod slepce

    Fotografie vznikla v roce 2006 v areálu pagody. (fotografie: Amthor)